Персональные данные и конфиденциальность

Умови та правила надання послуг ТОВ «ПЕТРІВКА-Хорека» (PETROVKA HoReCa)

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

1. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПРИ КУПІВЛІ ТОВАРУ

1.1. Надаючи нам свої персональні дані, Ви даєте згоду:

На виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" даю згоду Продавцю, а також його відокремленим підрозділам на обробку моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/отримання та здійснення розрахунків за придбані товари/послуги.

Ця згода чинна з моменту її акцептування та до моменту її відкликання.

Крім того, я підтверджую, що я повідомлений/а (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", мету збору даних та про те, що мої персональні дані передаються Продавцю з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за придбані товари/послуги, а також ознайомлений з положенням про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є продавець.

Я також погоджуюсь з тим, що компанія має право надавати доступ та передавати мої персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки, в тому числі, на перевірку зазначеної в даній Заявці інформації та не заперечую про передачу для можливого необхідного з'ясування даної інформації третім особам, під якими розумію інші фізичні та/або юридичні особи.

1.2. Персональні дані Користувача Сайту обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI.

1.3. Погоджуючись з умовами договору, Користувач погоджується на автоматичну реєстрацію на сайті компанії PETROVKA HoReCa.

1.4. При реєстрації на Сайті Користувач Сайту надає наступну інформацію: Прізвище, Ім'я, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, дату народження, адресу доставки товару. Надаючи свої персональні дані Власнику Сайту, Користувач Сайту погоджується на їх обробку Власником Сайту, в тому числі з метою виконання Власником Сайту зобов'язань перед Користувачем Сайту в рамках Публічної оферти, просування Власником Сайту товарів і послуг, проведення електронних і sms-опитувань, контролю результатів маркетингових акцій, клієнтської підтримки, проведення розіграшів призів серед Відвідувачів Сайту/Користувачів/Покупців, контролю задоволеності Відвідувача Сайту/Користувача /Покупця, а також якості послуг, що надаються Власником Сайту.

1.5. Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, передачу (поширення, надання, доступ), блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.6. Продавець чи залучені ним особи мають право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на електронну пошту і мобільний телефон Користувача/Покупця.

1.7. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови шляхом інформування Власника Сайту про свою відмову за телефоном +38 067 384 64 90 або шляхом направлення відповідної заяви на електронну адресу: info@petrovka-horeca.com.ua

1.8. Сервісні повідомлення, що інформують про замовлення і етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені. Власник сайту за згодою користувача вправі здійснювати електронні розсилки новин, інформації про спеціальні пропозиції та акції власника сайту, відправляти індивідуальні відповіді на звернення своїх клієнтів з питань виконання замовлень, користування сервісом, побажань і пропозицій на адресу власника сайту.

1.9. Якщо Клієнт хочете відмовитися від отримання електронної розсилки, то він можете в будь-який час відписатися від розсилки самостійно, натиснувши на відповідне посилання, розташоване внизу кожного листа електронної розсилки.

1.10. Власник Сайту має право використовувати технологію «Cookies». Клієнт цим дає згоду на збір, аналіз і використання «Cookies», в тому числі третіми особами для цілей формування статистики та оптимізації рекламних повідомлень. Власник Сайту отримує інформацію про ip-адресу відвідувача Сайту petrovka-horeca.com.ua. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.

1.11 З метою підвищення якості обслуговування Власник Сайту має право здійснювати записи телефонних розмов з Клієнтом. При цьому Власник Сайту зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, і/або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» № 80/94-ВР.

1.12 Клієнт погоджується, що інформацію про його покупки може бути передана до банку, на обслуговування якого він перебуває.

1.13 Компанія ні при яких обставинах не передає історію дзвінків, історію листування, історію переглядів, історію замовлень, персональні дані і іншу конфіденційну інформацію третім особам, крім сервісів, які цю інформацію збирають (наприклад, Google Analytics), а також випадків, передбачених чинним законодавством України і розділом «5.1. Використання персональних даних та конфіденційність при купівлі товару». Метою збору даної інформації, крім зазначеної в розділі «5.1. Використання персональних даних та конфіденційність при купівлі товару », є поліпшення якості обслуговування компанії.

2. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

2.1. Ця Політика набирає чинності з дня її опублікування на сайті компанії.

2.2. ТОВ “Петрівка-Хорека” вправі вносити зміни та доповнення до цієї Політики в односторонньому порядку.

2.3. У випадку, якщо Ви не згідні з будь-якими змінами положень цієї Політики, Ви зобов’язані припинити користування сайтом. Факт продовження використання Вами сайтом після внесення змін до неї означає, що Ви погоджуєтесь з прийнятими змінами та/або доповненнями до цієї Політики та на подальше використання сайту у відповідності до Політики з урахуванням внесених змін.

Користувач підтверджує, що ознайомлений із усіма пунктами цієї Угоди та вважає їх зрозумілими і приймає їх умови.